1.  • 
  2. Blog
  3.  • Werknemers en vaccinaties

Werknemers en vaccinaties

26 okt, 2021

Let op: Dit artikel betreft de situatie tot eind oktober 2021. Dit onderwerp is volop in ontwikkeling. Wij streven ernaar eventuele wijzigingen z.s.m. te verwerken in onze geschreven artikelen.

Mag je je werknemer verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus? Mag je je werknemer vragen of hij of zij is gevaccineerd? Kan het weigeren van een vaccinatie een reden voor ontslag opleveren? KHN Advocaten & Juristen geeft antwoord!

Vaccinatieplicht?

Je mag je werknemer niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Wel of niet vaccineren is een vrijwillige keuze. Het recht op onaantastbaarheid van de lichamelijke integriteit ligt in de grondwet besloten. Ook op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens is geregeld dat ieder mens het recht heeft om te beschikken over de lichamelijke integriteit.

Vragen naar vaccinatie?

Je mag een werknemer vragen of hij is gevaccineerd als je daar een goede reden voor hebt. De werknemer hoeft geen antwoord te geven op deze vraag. Deze vraag is vooral relevant wanneer je een duidelijk plan van aanpak hebt wanneer de werknemer niet gevaccineerd is (of wanneer een werknemer hierover geen mededeling wilt doen). Zo kan een werkgever voorstellen om de werkzaamheden van een werknemer dusdanig aan te passen dat het risico op besmetting voor andere werknemers en gasten zo veel mogelijk wordt beperkt. Hierbij kan gedacht worden aan thuiswerken (of het aanbieden van een andere werkplek), het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of bijvoorbeeld een aangepast werkrooster. Een werknemer hoeft dit alleen te accepteren als je met een redelijk voorstel komt.

Of een werknemer wel of niet gevaccineerd is, mag niet worden vastgelegd in verband met de privacyregelgeving. Dergelijke bijzondere personeelsgegevens mogen alleen worden geregistreerd wanneer er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Alhoewel het coronatoegangsbewijs vanaf 25 september jl. verplicht is voor o.a. gasten in de horeca zijn werknemers van deze verplichting uitgezonderd. Op dit moment verkent het kabinet of deze uitzondering voor werknemers kan komen te vervallen.

Ontslag?

Het gerecht in eerste aanleg op Curaçao onderstreepte onlangs in een kwestie* dat ontslag op staande voet dient te worden beschouwd als ultimum remedium, bedoeld voor gedragingen van de werknemer waarbij niet langer van de werkgever kan worden verlangt de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (er moet sprake zijn van een dringende reden). Zonder wettelijke vaccinatieplicht kan niet gesproken worden van een dringende reden wanneer een werknemer zich weigert te laten vaccineren. Dit betreft immers een dermate grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer dat in de regel niet gezegd kan worden, bijzondere omstandigheden daargelaten, dat een dergelijke weigering tot een dringende reden leidt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze juristen of advocaten van KHN Advocaten & Juristen!

Pin It on Pinterest

Share This