1.  • Werknemer aannemen

Werknemer aannemen

Wanneer je een nieuwe werknemer aanneemt, is het belangrijk om alle gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Door vooraf duidelijke afspraken te maken, kun je voorkomen dat je achteraf voor vervelende, onaangenamverrassingen komt te staan. Welke afspraken kun je schriftelijk vastleggen in een arbeidsovereenkomst?   

Proeftijd 

Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een proeftijd. Gedurende de proeftijd kun je beoordelen of de nieuwe werknemer al dan niet geschikt is voor de functie, binnen jouw team past etc. Wanneer jij (of jouw werknemer) tot de conclusie komt dat een voortzetting van het dienstverband niet wenselijk is, kun je binnen de proeftijd zonder opgaaf van redenen de arbeidsovereenkomst per direct schriftelijk opzeggen. Houd rekening met de strikte regels rondom de proeftijd die de wet voorschrijft. Neem je de wettelijke regels met betrekking tot de proeftijd niet in acht, dan is de proeftijd nietig.   

Duur 

De Wet gaat er van uit dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Dus indien een contract voor bepaalde tijd wil aangaan, leg je de duur van de arbeidsovereenkomst ook schriftelijk vast. Hierbij is verder de ketenregeling van belang. De ketenregeling bepaalt dat je met jouw werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor een periode van drie jaar kunt overeenkomen. Daarna heeft hij recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om de keten te kunnen onderbreken en een nieuwe keten te starten, dient er een periode van langer dan een half jaar géén arbeidsovereenkomst tussen partijen te zijn.  

Functie, arbeidsomvang en salaris  

Ook de functie, arbeidsomvang en het bijbehorende salaris spreek je in de arbeidsovereenkomst af. Het is verstandig om te zorgen voor een duidelijke functieomschrijving. Op deze manier weet de werknemer welke taken en verantwoordelijkheden bij zijn functie horen. Zo weet hij vooraf wat er van hem verwacht wordt. Dit geef je op een eventueel later moment ook de gelegenheid om de werknemer aan te spreken op de wijze waarop hij zijn functie vervult, mocht het niet helemaal naar wens gaan.  

Huisregels 

Heb je ordevoorschriften binnen jouw bedrijf waaraan de werknemers zich dienen te houden? Leg dit dan vast in de huisregels. Deze huisregels kan je van toepassing verklaren op de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het van belang dat je jouw werknemers de huisregels overhandigd. Hij moet immers kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de huisregels.   

CAO 

Momenteel kent de horeca een algemeen verbindend verklaarde CAO. Valt jouw bedrijf onder de werkingssfeer van de CAO-Horeca, dan is deze CAO dus automatisch van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen jou en jouw werknemer. Heb je vragen over de CAO-Horeca? KHN Advocaten & Juristen is verbonden aan Koninklijke Horeca Nederland, contractspartij bij de CAO-Horeca. Onze juristen en advocaten zijn dé experts op het gebied van de CAO in de horeca. 

Overig 

Natuurlijk kun je nog veel meer zaken opnemen in de arbeidsovereenkomst. Heb je vragen over het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen of laten checken? Neem vrijblijvend contact op met KHN Advocaten & Juristen! 

 

Pin It on Pinterest

Share This