1.  • 
  2. Blog
  3.  • Wel of geen Drank- en Horecavergunning?

Wel of geen Drank- en Horecavergunning?

Stel, je begint als horeca ondernemer een slijterij om extra inkomsten te hebben, zeker in deze tijd. De gemeente geeft aan dat dit mag, later word je teruggefloten door een toezichthouder. Een Drank- en horecavergunning is nodig en deze vraag je dan ook gelijk aan. Deze wordt vervolgens geweigerd omdat dit zou leiden tot meer overlast op straat. Er liggen al klachten van omwonenden over overlast door ‘dronken lieden’. Een slijterij in de buurt erbij zou dit alleen maar erger maken.

Bij het verlenen van een Drank- en Horecavergunning mag worden bekeken of deze vergunning leidt tot overlast. Het gaat er dan niet om of het alcoholverstrekkende bedrijf past in een omgeving waar al overlast is, zoals bijv. binnen de APV wordt getoetst. De beoordeling moet hier zijn of de ondernemer die de vergunning aanvraagt in staat is om op een verantwoorde manier alcohol te verstrekken. Als er aanwijzingen zijn dat deze persoon dat niet kan, dàn mag binnen de Drank- en Horecawet de vergunning worden geweigerd ter voorkoming van overlastproblemen. De ondernemer in deze kwestie was van onbesproken gedrag, dus de vergunning was hier onterecht geweigerd. De gestelde overlast was overigens ook niet aangetoond.

Resultaat: de vergunning werd alsnog verleend.​

Pin It on Pinterest

Share This