1.  • De voordelen van mediation

Voordelen van mediation

Gecertificeerde mediators KHN Advocaten & Juristen

Niet alle problemen laten zich het beste oplossen door het volgen van de juridische weg. Een rechtszaak kost veel geld, tijd en negatieve energie. Je bent aan het strijden tegen elkaar. En een onafhankelijke derde partij (de rechter) geeft een oordeel over wie er gelijk heeft. En daarna kom je jouw ‘tegenstander’ nog steeds tegen op straat. Of op familiebijeenkomsten. Of op de werkvloer.

Begrip 

In plaats van een juridische strijd kan een gesprek en investeren in een onderlinge verhouding tot een meer bevredigendere oplossing leiden: een oplossing die voor beide kanten werkt, waarbij je over en weer begrip krijgt voor elkaars situatie. Op een manier die laagdrempelig is, sneller en goedkoper dan de juridische weg.

Mediation is dan de juiste oplossing. Bij mediation gaan partijen met elkaar in gesprek en proberen zij gezamenlijk tot een oplossing te komen onder de deskundige begeleiding van een professionele procesbegeleider, een mediator.

Gesprek

De mediator is neutraal en onpartijdig, heeft geen oordeel en probeert het gesprek tussen partijen op gang te brengen en goed te laten verlopen. Onder deze omstandigheden worden partijen gestimuleerd tezamen tot een oplossing te komen.

Mediation gaat uit van vertrouwelijkheid (geheimhouding, ook voor de mediator), vrijwilligheid (geen van de partijen wordt gedwongen tot deelname) en commitment (partijen hebben een inspanningsplicht om in een gesprek met elkaar tot een oplossing te komen).

Gecertificeerd

De mediators van KHN Advocaten & Juristen zijn allemaal gecertificeerd en ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN). Zij staan klaar om partijen te begeleiden bij arbeidsconflicten, overlastsituaties, burenruzies, zakelijke geschillen binnen een vennootschap en/of een familiebedrijf en huurgeschillen.

Contact

Wilt u weten of een kwestie zich leent voor mediation of meer informatie? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Meer informatie over

Contact opnemen

Wij zijn er voor horecaondernemers, horeca verenigingen en gemeenten met horecagerelateerde vraagstukken. Horeca zit in ons bloed, we zijn ermee opgegroeid en erdoor gevormd. Dat maakt ons advies regelrecht uit het juiste hart. Advies met hart voor uw zaak.

Pin It on Pinterest

Share This