1.  • 
  2. Blog
  3.  • Verzuim in coronatijd: Wanneer is mijn medewerker ziek en wat betekent dat voor mij?

Verzuim in coronatijd

 

Verzuim in coronatijd: Wanneer is mijn medewerker ziek en wat betekent dat voor mij?

De coronacrisis is nog altijd in volle gang. Ook als werkgever heb je in deze coronatijd wellicht regelmatig te maken met een medewerker die zich ziekmeldt, omdat hij/zij zelf besmet is, zijn partner besmet is of misschien is hij bang om het virus op de werkvloer op te lopen. Maar wanneer is nu sprake van ziekte? En ook niet onbelangrijk, wanneer moet je het loon doorbetalen?

 Moet mijn medewerker melden dat hij met het coronavirus is besmet?

Meldt een medewerker zich ziek, dan moet je deze ziekmelding serieus nemen. Als werkgever mag je bij een ziekmelding niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Dat is privé en deze informatie hoeft de medewerker niet aan jou als werkgever te verstrekken (medische gegevens dien je dan ook niet bij te houden in het personeelsdossier!). Dit is in de coronatijd niet anders. Een medewerker hoeft dus ook niet aan te geven dat hij het besmet is met het coronavirus.

Besmetting op de werkplek

Toch is het voor jou belangrijk om te weten of het coronavirus heerst binnen je bedrijf. Wanneer een medewerker zich ziekmeldt en je vermoedt dat hij besmet is met het coronavirus, meld hem dan ook direct ziek bij de arboarts. De arboarts zal bij een positieve coronatest contact opnemen met de GGD. Wanneer er door contacten van medewerkers kans op besmetting is op de werkplek, treedt een protocol van de GGD in werking. Er zal dan contact met je worden opgenomen en het protocol bepaalt vervolgens welke maatregelen genomen moeten worden.

Medewerker meldt zich ziek uit angst voor het virus

Het kan ook voorkomen dat de medewerker bang is om het coronavirus op te lopen en daarom niet wil komen werken (al dan niet in verband met verhoogde kwetsbaarheid). In zo’n geval is er geen sprake van ziekte. De medewerker moet in principe naar de werkplek komen als het niet anders kan. Daar staat tegenover dat je als werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkplek. Zo moet je een goede hygiëne zo veel mogelijk faciliteren. Hetzelfde geldt voor de naleving van de andere coronamaatregelen. Als de medewerker echt niet wil komen, ga dan in overleg op zoek naar een passende oplossing. Misschien dat thuiswerken gefaciliteerd kan worden,  de medewerker vakantie-uren kan opnemen of minuren kan opbouwen.

Doorbetalen loon

Ben je niet in staat om een veilige werkplek te bieden? Dan heeft jouw medewerker toch recht op doorbetaling van zijn loon. In dat geval komt de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever.

Medewerker meldt zich ziek i.v.m. ziek gezinslid

Daarnaast kan het voorkomen dat een medewerker niet komt werken omdat een gezinslid mogelijk besmet is met het virus. De medewerker heeft zelf geen medische beperking, maar mag niet komen werken volgens de overheidsmaatregelen. Er is geen sprake van ziekte. Indien mogelijk kan de medewerker thuis werken. Is dit niet mogelijk, dan heeft de medewerker toch recht op doorbetaling van zijn loon omdat de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

Pin It on Pinterest

Share This