1.  • 
  2. Blog
  3.  • Verkeerde SBI-code bij TVL-aanvraag?

Heeft de RVO bij je TVL-aanvraag een verkeerde SBI-code gebruikt?

Dit kan je doen!

Wanneer je een bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, krijg je een SBI-code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. De SBI-code laat zien wat de activiteit van een bedrijf is. Daarnaast kan een bedrijf ook maximaal twee codes krijgen voor nevenactiviteiten. Bij de aanvraag van de TVL kijkt de RVO naar de SBI-code van de hoofdactiviteit van je bedrijf. Het is dus belangrijk dat de SBI-code(s) overeenkomt met de daadwerkelijke activiteit(en).

Het kan voorkomen dat de beslissing over de TVL is gebaseerd op een verkeerde SBI-code. Zo kan het voorkomen dat een nevenactiviteit inmiddels een hoofdactiviteit van een onderneming is geworden. Als deze wijziging in de praktijk niet ook is gewijzigd bij de Kamer van Koophandel, wordt de TVL-aanvraag op een verkeerde SBI-code gebaseerd. Dit kan grote financiële consequenties hebben.

Bij de TVL-aanvraag wordt gekeken naar de volgorde van de bedrijfsactiviteiten zoals deze bij de KvK is geregistreerd. De RVO gaat er van uit dat de eerst vermelde activiteit bij de KvK de hoofdactiviteit van de onderneming is. Onlangs heeft het CBb in een uitspraak overwogen dat de RVO bij een TVL-aanvraag door een ondernemer die met meer activiteiten bij de KvK staat ingeschreven, niet automatisch uit mag gaan van eerst vermelde activiteit als hoofdactiviteit wanneer de ondernemer bestrijdt dat de eerst vermelde activiteit de hoofdactiviteit is.

Wordt de TVL afgewezen omdat de aanvraag gebaseerd is op een verkeerde SBI-code, dan is het dus belangrijk om in actie te komen!

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de RVO op de TVL-aanvraag, kan je bezwaar aantekenen. Zorg er voor dat je het bezwaar binnen 6 weken indient. Ben je te laat met het indienen, dan wordt je bezwaar in principe niet in behandeling genomen. Je vindt hier meer informatie over het aantekenen van bezwaar bij de RVO.

Als je jouw bezwaren kenbaar hebt gemaakt aan de RVO, gaat de RVO opnieuw kijken naar de beslissing. Wanneer je het ook niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, dan kan je binnen 6 weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Hulp nodig bij het indienen van bezwaar? Neem dan contact met ons op, wij staan je graag bij!

Pin It on Pinterest

Share This