1.  • Vergunningencheck

Advies over horecaregels,

en of je eraan voldoet.

De 7 belangrijkste gemeentelijke vergunningen in hoofdlijnen op een rij. 

1. Exploitatievergunning. 

In de meeste APV’s staat een verbod om zonder vergunning van de Burgemeester een horecabedrijf te exploiteren. De exploitatievergunning wordt verleend op naam van jou als ondernemer en is dus persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De vergunning wordt verleend als de exploitatie van het horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan én, kort gezegd, geen gevaar oplevert voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat ter plaatse. 

2. Terrasvergunning. 

Zowel bij gebruik van de openbare weg t.b.v een terras, als bij een terras op eigen grond, is op grond van de APV ook vaak een terrasvergunning nodig. Ook hier geldt o.m. dat het terras niet tot openbare orde problemen en/of overlast mag leiden. De terrasvergunning is vaak onderdeel van de hiervoor genoemde exploitatievergunning. 

3. Drank- en Horecavergunning. 

Nederland kent een verbod voor het bedrijfsmatig verkopen van alcoholhoudende dranken. Elk horecabedrijf dat alcoholhoudende drank verkoopt, heeft daarom een Drank- en Horecavergunning nodig. De belangrijkste eisen om voor deze vergunning in aanmerking te komen zijn o.m. (1) dat de inrichting aan bepaalde eisen voldoet en (2) dat de exploitant, en degenen die de leiding hebben in het bedrijf/op de werkvloer, in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag zijn. 

4. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat. 

Wil je een kansspelautomaat plaatsen in je horecabedrijf, dan is vaak een aanwezigheidsvergunning nodig. Een voorwaarde hiervoor is dat het gaat om een hoogdrempelige inrichting, dus een restaurant- of cafébedrijf waar een Drank- en Horecavergunning voor is afgegeven. 

5. Melding Activiteitenbesluit. 

Begin je een horecabedrijf, of verander je de werking van je horecabedrijf, dan zul je daarvan op grond van het Activiteitenbesluit een melding moeten doen bij de gemeente. In de melding geef je onder meer aan hoe je het horecabedrijf gaat gebruiken, hoe de voedselbereiding is en wat de te verwachten geluidsproductie zal zijn. Afhankelijk van het type muziek en de te verwachten geluidsproductie kan de gemeente dan bijvoorbeeld vragen om een akoestisch onderzoek waaruit blijkt dat je aan de wettelijke geluidsnormen kunt voldoen. 

6. Omgevingsvergunning. 

Wil je een afvoerpijp, ontgeuringsinstallatie, serre, luifel, overkapping, parasol, terrasafscheiding, vlonder of iets dergelijks plaatsen, dan is dat vaak een bouwwerk. Voor het plaatsen van dit bouwwerk kan een omgevingsvergunning nodig zijn, waarbij ook wordt bekeken of dit bouwwerk past binnen het bestemmingsplan.  Voor het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen welstandseisen een rol spelen, evenals eisen die betrekking hebben op de (brand)veiligheid. 

7. Melding Brandveilig gebruik. 

Wanneer er 50 personen of meer tegelijk in het horecabedrijf aanwezig kunnen zijn, is er een gebruiksmelding brandveilig gebruik nodig. Op basis hiervan wordt beoordeeld of het gebruik overeenkomstig de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit is, en of er aanpassingen in het gebouw nodig zijn. 

 

We hebben ook

Ja, ik wil de Vergunningencheck doen!

Neem contact op met KHN Advocaten & Juristen over de Vergunningencheck.

Pin It on Pinterest

Share This