1.  • 
  2. Blog
  3.  • Uit de praktijk: Exploitatievergunning gewijzigd door de gemeente

Uit de praktijk: Exploitatievergunning gewijzigd door de gemeente

Het gebeurt regelmatig dat de gemeente nieuwe voorschriften opneemt in een exploitatievergunning. Bijvoorbeeld om overlast te voorkomen of omdat iemand uit de buurt heeft geklaagd. Maar mag de gemeente dit zomaar doen? Deze vraag krijgen we bij KHN Advocaten & Juristen regelmatig. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk geven we graag meer duidelijkheid over dit onderwerp.

De casus

Een horecaondernemer kreeg in januari van de gemeente een exploitatievergunning voor zijn nieuwe horecabedrijf. Een paar maanden later deelde de gemeente mee dat er een nieuwe exploitatievergunning kwam. Men was namelijk vergeten om er een aantal voorschriften ter voorkoming van overlast in op te nemen. Deze golden voor de vorige ondernemer op die locatie ook en iemand uit de buurt had de gemeente hierop gewezen. De nieuwe voorschriften hadden direct invloed op het horecabedrijf. Zo mocht er bijvoorbeeld geen dj optreden, moest er een minimumaantal zitplaatsen zijn en was een dansvloer niet toegestaan. De nieuwe ondernemer wilde geen dansvloer, maar was wel van plan om af en toe een dj in te huren. Hij ging dan ook in bezwaar.

De hoorzitting

De ondernemer heeft KHN Advocaten & Juristen ingeschakeld om bezwaar tegen deze nieuwe vergunning te maken. Tijdens de hoorzitting droeg de gemeente aan dat de ondernemer geen last van de gewijzigde voorschriften zou hebben als hij zich gewoon aan de toegestane exploitatie hield. En omdat hij dit ook van plan was, zag de gemeente geen probleem. De ondernemer en onze jurist pleitten echter dat de gemeente tijdens het spel de regels had veranderd zonder dat zij daar reden of recht toe had en dat de voorschriften de exploitatie ook echt beperkten. En met succes: de ondernemer werd in het gelijk gesteld.

Waarom won de ondernemer deze zaak?

Wanneer de gemeente nadere voorschriften wil opnemen in een exploitatievergunning, moet hier een wettelijke basis voor zijn en is het noodzakelijke dat er zorgvuldig onderzoek plaatsvindt. Van beide zaken was in dit geval geen sprake. De gemeente had verzuimd om ter plekke onderzoek te doen en had ook geen ondernemingsplan opgevraagd bij de ondernemer. Bij het opleggen van de voorschriften hadden ze daardoor geen goed beeld van de exploitatie. Laat staan dat er op voorhand al van overlast kon worden gesproken.

De ondernemer had een totaal andere exploitatie voor ogen dan zijn voorganger en had daarvoor al flink geïnvesteerd in het pand. Bovendien was de ‘klacht’ van de buurtbewoner niet onderzocht op juistheid. De buurtbewoner had formeel geen bezwaar gemaakt tegen de eerste exploitatievergunning en bleek hier ook helemaal geen problemen mee te hebben. Daarnaast kan een nieuwe ondernemer natuurlijk niet gelijk al worden geconfronteerd met een erfenis van zijn rechtsvoorganger.

Kortom, de voorschriften waren in strijd met de rechtszekerheid en er was zeker geen wettelijke basis voor in de algemene plaatselijke verordening. De bezwaarcommissie maakte dan ook korte metten met het besluit van de gemeente.

Resultaat

De eerste exploitatievergunning ging weer gelden. De aanvullende beperkende voorschriften waren niet meer aan de orde en de ondernemer kon verder met zijn exploitatie.

Vraagtekens?

Zet jij ook vraagtekens bij de voorschriften in jouw vergunningen? Met onze vergunningencheck kunnen wij bijzonderheden uitlichten en hier indien nodig bezwaar tegen maken. Vraag de check nu aan en neem contact op.

Pin It on Pinterest

Share This