1.  • Tarieven

Tarieven

 

Tarieven per uur

 
   
Advocaten en juristen € 185 excl. btw  (€ 220 voor niet-leden)
Mediators € 150 excl. btw  (€ 175 voor niet-leden)
Reistijd Half tarief (conform bovenstaande)
   

Een Fixed Fee is een vooraf afgesproken vast bedrag voor specifiek aangegeven werkzaamheden. Als werkzaamheden langer duren dan vooraf ingeschat dan wordt deze extra tijd niet in rekening gebracht. Worden de werkzaamheden afgerond binnen de tijd die daarvoor was vastgesteld dan wordt het vaste afgesproken bedrag in rekening gebracht. Je vindt hieronder onze tarieven. Voor opdrachten die hieronder niet zijn opgenomen, kan op verzoek een vast tarief op maat worden afgesproken. Vraag een offerte aan jouw advocaat, jurist of mediator.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Wat

Uitleg

Tarief

1. Huurprijscheck De horecamakelaars waarmee wij samenwerken beoordelen aan de hand van jouw online ingevulde gegevens of je huidige huurprijs te hoog is. € 49 excl. btw (€ 99 voor niet-leden)
2. Huurwaardebepalingsrapport Om te bepalen wat een redelijke huurprijs is voor jouw horecapand, komt de horecamakelaar bij je langs om een huurwaarde­bepalings­rapport op te stellen. € 750 excl. btw en excl. reiskosten (€ 1.250 voor niet-leden)
3. Onderhandelingen met verhuurder over prijsverlaging Als blijkt dat je huurprijs te hoog is, spreken onze juristen/advocaten jouw verhuurder hierop aan en onder­handelen over een verlaging van de huurprijs. € 695 excl. btw en reiskosten (€ 895 voor niet-leden)
4. Gerechtelijke procedure huurprijsverlaging Als de onderhandelingen niet tot een succesvol resultaat leiden, kunnen onze advocaten/juristen een huurprijsverlaging afdwingen bij de rechter. Via deze gerechtelijke procedure wordt een deskundige aangesteld die bepaalt wat een nieuwe redelijke huurprijs is. De kosten van het deskundigenrapport dienen door de verzoeker te worden voorgeschoten. € 1.299 excl. btw, griffierecht, reiskosten en kosten van bijvoorbeeld een taxatierapport (€ 1.599 voor niet leden)
5. Zienswijze indienen

Bij een voorgenomen besluit in de zin van de Algemene Wet bestuursrecht, kan in sommige gevallen tegen het voorgenomen besluit een zienswijze worden ingediend door de belang­hebbende. Voor het vaste tarief word je geholpen bij het opstellen van jouw zienswijze of word je juridisch bijgestaan bij het zienswijze-gesprek (voor schriftelijke/-mondelinge toelichting achteraf wordt aanvullend gedeclareerd)

Uitzondering: Uniforme Openbare Voorberei­dings­procedure (voor het opstellen en indienen van een zienswijze geldt dan het uurtarief).

€ 345 excl. btw voor leden (€ 450 voor niet-leden)

– intake

– zienswijze opstellen + indienen

– advies verdere procedure

6. Quickscan contracten Het doornemen van bestaande contracten (bijvoorbeeld: huurover­eenkomst, leveranciers, arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden).

€ 345 excl. btw per contract voor leden (€ 450 voor niet-leden)

– beknopte schriftelijke bevestiging van bevindingen

– advies, geen aanpassing (daarover kunnen nadere afspraken worden gemaakt).

7. Opstellen/beoordelen Vaststellingsovereenkomst (arbeid) De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden beëindigd worden zonder tussenkomst van een rechter of het UWV. Om de afspraken goed vast te leggen, wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld, die voor beide partijen bindend is.

€ 345 excl. btw per vaststellingsovereenkomst voor leden (€ 450 voor niet-leden)

 

8. Advies haalbaarheid procedure Inschatting van de haalbaarheid van een procedure op basis van de stukken en toelichting, schriftelijke bevestiging. Dit tarief geldt uitsluitend voor nieuwe zaken, geen lopende procedure/second opinion of werkzaamheden reeds verricht door derden. € 345 excl. btw voor leden (€ 450 voor niet-leden)
9. Personeelsscan Advies over de personeelsadministratie of personeelsbeleid en te verbeteren personeelszaken. € 895 excl. btw voor leden (€ 950 voor niet-leden), incl. reiskosten
10. Vergunningencheck Welke vergunningen zijn er nodig, en welke voorschriften kunnen daarin worden opgenomen? € 425 excl. btw en reiskosten (€ 550 voor niet-leden)

Tarieven 2021

 

 

Pin It on Pinterest

Share This