1.  • Sluiten overeenkomst

Sluiten overeenkomst

Ongemerkt sluit je misschien wel iedere dag een overeenkomst. Niet alleen wanneer je een contract aangaat met jouw leverancier, jouw telefoonprovider of energieleverancier, maar ook wanneer je boodschappen doet of zelfs naar jouw favoriete restaurant gaat.  

Het sluiten van een overeenkomst kan in verschillende vormen plaatsvinden. Zo kan een overeenkomst schriftelijk worden aangegaan, maar ook mondeling of stilzwijgend. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en aanvaarding van dat aanbod door de andere partij.  

Alhoewel het aangaan van een overeenkomst vrij simpel klinkt, ontstaat hierover in de praktijk regelmatig discussie. Zo kan er onduidelijkheid zijn over hetgeen de ene partij heeft aangeboden. Ook kan de andere partij zich op het standpunt stellen dat hij het aanbod niet aanvaard heeft. Er kan namelijk een verschil bestaan tussen wat iemand zegt of doet en hoe dit door de ander wordt opgevatEr kunnen ook discussie ontstaan over allerlei bijkomende onderwerpen, zoals wanneer iets gedaan moet worden of wie er opdraait voor schade of onverwachte kosten. 

Hoe duidelijker de afspraken met betrekking tot de overeenkomst zijn vastgelegd, hoe minder ruimte er is voor discussies. Door vooraf duidelijke afspraken te maken, kun je voorkomen dat je op een later moment voor (onaangename) verrassingen komt te staan. Het is daarom raadzaam om een overeenkomst die voor beide partijen rechten en plichten met zich meebrengen, schriftelijk overeen te komen.  

In Nederland geldt een grote mate van contractsvrijheid. In het consumentenrecht komen consumenten veelal meer bescherming toe dan een grote, zakelijke partij. Wanneer je als horecaondernemer een overeenkomst aangaat met een zakelijke partij, word je in principe gezien als twee gelijkwaardige partijen. Dit houdt in dat van jou verwacht wordt dat je zelf goed weet welke afspraken je maakt in de overeenkomst en wat hiervan de gevolgen zijn. Je wordt dus ook geacht de algemene voorwaarden te bestuderen en hierover desnoods te onderhandelen. 

Sta je op het punt om een overeenkomst aan te gaan met jouw leverancier, bierbrouwer of energieleverancier? Zorg er dan voor dat je goed geïnformeerd bent over de inhoud van de overeenkomst. Twijfel je of je de inhoud goed begrijpt, heb je hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst of wil je hulp bij de onderhandelingen? Neem dan vrijblijvend contact op met KHN Advocaten & Juristen.   

Pin It on Pinterest

Share This