1.  • Opzeggen overeenkomst

Opzeggen overeenkomst

Op welke manier kunt je jouw zakelijke overeenkomst opzeggen? Aan welke voorwaarden dien jij je te houden? Geldt er een opzegtermijn? Dit zijn vragen waar je tegenaan zou kunnen lopen wanneer je een overeenkomst wilt opzeggen.  

Er geldt een grote mate van contractsvrijheid. Dit betekent o.a. dat regels waar jij je aan dient te houden bij het opzeggen van jouw overeenkomst, de afspraken zijn die je zelf bent overeengekomen 

Wil jij jouw overeenkomst met jouw leverancier of energiemaatschappij opzeggen? Kijk dan goed in de overeenkomst of in de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden 

Zo bepaalt de overeenkomst (of de algemene voorwaarden) wanneer de overeenkomst opgezegd mag worden. Daarnaast heb je veelal te maken met een opzegtermijn. De duur van de opzegtermijn verschilt van geval tot geval en is dus afhankelijk van hetgeen is afgesproken in de overeenkomst zelf of de algemene voorwaarden. Verder is meestal overeengekomen dat een opzegging schriftelijk dient plaats te vindenof zelfs per aangetekende brief.  

Uit de praktijk blijkt dat er vaak pas wordt gekeken naar de afspraken rondom opzeggen, wanneer één van beide partijen de overeenkomst wil beëindigen. Het is raadzaam om al bij het aangaan van de overeenkomst na te denken over welke afspraken je daarover zou willen makenZeg je de overeenkomst op? Vraag dan altijd om een schriftelijke bevestiging van jouw opzegging.  

Heb je hulp, advies of begeleiding nodig bij het opzeggen van jouw overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met KHN Advocaten & Juristen.  

Pin It on Pinterest

Share This