1.  • Onderhoud en reparaties

Achterstallig onderhoud

Is er bij de bedrijfsruimte die je huurt sprake van achterstallig onderhoud of andere onderhoudsproblemen? Dan kan het zijn dat dit gebreken zijn die door de verhuurder moeten worden verholpen.  

Om te bepalen welke onderhoudsverplichtingen op de verhuurder (of de huurder) rusten, is vooral van belang wat hierover in de huurovereenkomst en de algemene bepalingen is bepaald. In de huurovereenkomst kan bijvoorbeeld staan dat er sprake is van ‘casco’ huur. In dat geval zijn in beginsel alle onderhoudsverplichtingen omtrent de installaties in de bedrijfsruimte voor rekening van huurder.  

Indien je, mede op basis van hetgeen in de huurovereenkomst met algemene bepalingen staat, verwacht dat een onderhoudsprobleem door de verhuurder moet worden verholpen, geldt als eerste stap dat je de verhuurder verzoekt om het probleem binnen een redelijke termijn te verhelpen. Het is verstandig om dit verzoek per e-mail te doen.  

Als de verhuurder het probleem niet tijdig verhelpt zijn er verschillende acties mogelijk, bijvoorbeeld: 

  • Vorderen dat het gebrek wordt verholpen, waarvoor een gerechtelijke procedure kan worden gestart 
  • Een vordering tot huurprijsvermindering (zolang het gebrek bestaat) en eventueel schadevergoeding 
  • Zelf uiteindelijk het gebrek verhelpen en de redelijk gemaakte herstelkosten met de huur verrekenen 

Aan alle bovengenoemde vervolgacties zitten verschillende haken en ogen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in de huurovereenkomst met de algemene bepalingen een recht op huuropschortinghuurprijsvermindering en/of schadevergoeding vanwege een gebrek is uitgesloten. Bij het zelf laten verhelpen van het gebrek is het van belang dat de ernst van het gebrek ook achteraf bezien kan worden vastgesteld. 

Indien je onderhoudsproblemen bij de door jou gehuurde bedrijfsruimte ondervindt, kunnen wij je hier uiteraard juridisch in bijstaan. 

Pin It on Pinterest

Share This