1.  • Mediation

Mediation

Gecertificeerde mediators KHN Advocaten & Juristen 

Niet alle problemen laten zich het beste oplossen door het volgen van de juridische weg. Een rechtszaak kost veel geld, tijd en negatieve energie. Je bent aan het strijden tegen elkaar. En een onafhankelijke derde partij (de rechter) geeft een oordeel over wie er gelijk heeft, en daar moet je het dan mee doen. En daarna kom je jouw ‘tegenstander’ nog steeds gewoon tegen op straat. Of op familiebijeenkomsten. Of op de werkvloer. 

Begrip 

In plaats van een juridische strijd kan een gesprek en investeren in een onderlinge verhouding tot een meer bevredigende oplossing leiden: een oplossing die voor beide kanten werkt, waarbij je over en weer begrip krijgt voor elkaars situatie. Op een manier die, naast laagdrempelig, ook sneller én goedkoper dan de juridische weg is en dus zo ook zijn voordelen heeft! 

Daarom bieden wij ook mediation aan, voor €150 excl. btw per uur (€185 voor niet-leden). Bij mediation gaan partijen met elkaar in gesprek en proberen zij gezamenlijk tot een oplossing te komen onder de deskundige begeleiding van een professionele procesbegeleider, een mediator. 

Gesprek 

De mediator is neutraal en onpartijdig, heeft geen oordeel en probeert het gesprek tussen partijen op gang te brengen en goed te laten verlopen. Onder deze omstandigheden worden partijen gestimuleerd om samen tot een oplossing te komen. 

Mediation gaat uit van vertrouwelijkheid (geheimhouding, ook voor de mediator), vrijwilligheid (geen van de partijen wordt gedwongen tot deelname) en commitment (partijen hebben een inspanningsplicht om in een gesprek met elkaar tot een oplossing te komen). 

Gecertificeerd 

De mediators van KHN Advocaten & Juristen zijn allemaal gecertificeerd en ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN). Zij staan klaar om partijen te begeleiden bij arbeidsconflicten, overlastsituaties, burenruzies, zakelijke geschillen binnen een vennootschap en/of een familiebedrijf en huurgeschillen. 

Contact 

Wil je weten of een kwestie zich leent voor mediation of meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

 

Pin It on Pinterest

Share This