1.  • Mediation met jouw buren

Met jouw buren over geluidsoverlast

Een woonomgeving is belangrijk, maar een bedrijf kunnen exploiteren eveneens. In situaties van klachten over overlast, is mediation een manier om met jouw buren tot een oplossing te komen. Handhavingstrajecten zijn lang en kostbaar, terwijl onze ervaring is dat een gesprek verhelderend en tot afspraken kan leiden. Ook vanuit de overheid wordt in dit soort kwesties wel aangedrongen op een overleg, ter voorkoming van lange procedures. Onze mediators beschikken over gedegen kennis over het bestuursrecht en een ruime ervaring in bemiddeling met buren binnen een woonomgeving. 

Pin It on Pinterest

Share This