1.  • 
  2. Blog
  3.  • KHN Advocaten & Juristen realiseert alsnog TVL-subsidie voor Amsterdamse ondernemer

KHN Advocaten & Juristen realiseert alsnog TVL-subsidie voor Amsterdamse ondernemer

21 dec, 2021

KHN Advocaten en Juristen heeft afgelopen week alsnog TVL-subsidie gerealiseerd voor een Amsterdamse horecaondernemer die hier eerst niet voor in aanmerking kwam. Vandaag spraken we met Yvonne, de jurist verantwoordelijk voor de zaak. Wat was de aanleiding voor een zaak? En wat betekent de uitkomst voor de ondernemer? KHN Advocaten en Juristen neemt je mee in het proces.

Wat was de aanleiding voor deze zaak?

Bij deze zaak ging het om een Amsterdams horecabedrijf dat in augustus 2018 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanwege problemen met de locatie en het wachten op de vergunning mocht én kon het bedrijf pas in juni 2019 haar deuren openen. De ondernemer heeft oorspronkelijk een TVL-subsidie aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021, waarbij het eerste kwartaal van 2019 als referentieperiode geldt. Het bedrijf kon alleen over die periode geen omzet overleggen, omdat het toen nog niet geopend was. Om die reden werd de TVL geweigerd; er was tenslotte geen sprake van een omzetdaling in Q1 2021 ten opzichte van Q1 2019.

Hoe is de ondernemer bij jullie terecht gekomen?

De ondernemer had regelmatig contact met zijn regiomanager en KHN Advocaten en Juristen, en zo is de situatie ons ter ore gekomen. Toen hij een definitieve afwijzing kreeg op zijn TVL-aanvraag, heeft KHN Advocaten & Juristen een bezwaar voor hem ingediend. KHN Advocaten & Juristen heeft  ruime ervaring met bestuursrecht binnen de horeca en staat in nauw contact met de KHN-lobbyist op dit onderwerp. Deze lobbyist heeft weer goede contacten met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die combinatie is uniek en zeer waardevol.

Welke stappen hebben jullie ondernomen? En hoe hebben jullie dit bereikt?

Nadat de definitieve afwijzing binnenkwam bij de ondernemer, hebben we een realistisch advies over de haalbaarheid van het bezwaar gegeven. Het ging om veel geld en een goed bezwaar kon daarom zeker de moeite waard zijn. Na samen alle te ondernemen stappen te hebben afgestemd, had de betreffende ondernemer er vertrouwen in dat KHN Advocaten en Juristen het verweer het beste voor hem kon voeren.

Vervolgens hebben we bezwaar aangetekend om toch TVL toegewezen te krijgen. Hiervoor was het nodig om in plaats van naar Q1 2019 naar een andere periode te kijken als referentie-omzet. Het bedrijf had zich in augustus 2018 ingeschreven bij de KvK, het pand was gehuurd per 1 februari 2019 en de vergunningen die nodig waren om te kunnen exploiteren waren pas in juni 2019 verleend. Pas vanaf dat moment kon er dus feitelijk omzet worden gemaakt en dan is het reëel om dat opvolgende kwartaal als referentieperiode te hanteren. In het bezwaar hebben we dit expliciet aangehaald en alle stukken overlegd om dit ook de kunnen onderbouwen. De RVO is hierin meegegaan en heeft Q3 van 2019 als referentieperiode genomen (het eerste volle kwartaal dat de onderneming geopend was en waarin dus feitelijk ook omzet is gedraaid) in plaats van Q1 van 2019.

Hoe lang moest de ondernemer wachten op een uitspraak?

KHN Advocaten en Juristen heeft zich ingezet om snel een besluit te krijgen. Nadat de wettelijke beslistermijn (maximaal 18 weken) was verlopen, hebben we de RVO in gebreke gesteld op het bezwaarschrift en hebben we tevens aanspraak gemaakt op dwangsommen. Die dwangsommen zijn, naast de TVL, ook toegewezen.

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Dit alles betekent voor de ondernemer dat hem – terwijl hij aanvankelijk helemaal geen toekenning TVL voor Q1 2021 kreeg – nu wel een fors subsidiebedrag is toegekend, waarvan het voorschot al binnen 1 tot 2 dagen is uitbetaald. De ondernemer heeft nu acute financiële steun gekregen in een moeilijke periode waarin dit hard nodig is. Zonder dit bezwaarschrift was dit waarschijnlijk niet gebeurd.

Wat betekent dit voor de rest van de horeca?

Dit is slechts één voorbeeld, maar er zijn meerdere ondernemers die hier tegenaan lopen. Het kan dus lonen om de individuele TVL-beschikkingen te bekijken. Daarnaast is het belangrijk om vanuit het collectieve belang de regelingen die de overheid bedenkt kritisch te volgen om te kijken of deze werkzaam en zinvol zijn. Een individuele kwestie zoals deze kan tekenend zijn voor de werkzaamheid van een bepaalde regeling. Daarom werken verschillende disciplines binnen KHN nauw samen, zodat we echt vanuit meerdere invalshoeken onze leden kunnen blijven steunen.

Heb je nog advies voor andere ondernemers die in dezelfde situatie zitten?

Verkeer jij in dezelfde situatie als deze ondernemer, of heb je ander juridisch advies nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met KHN Advocaten & Juristen. Ons team werkt nauw samen met KHN om voor jou het beste resultaat te behalen. We zijn in onze aanpak en ons advies heel transparant en hanteren altijd een redelijke benadering die is gericht op het belang van de ondernemer. Dit alles met een echte ervaring in de horeca. Neem contact op met KHN Advocaten en Juristen en samen kijken we of we ook voor jou bezwaar kunnen indienen tegen een beslissing van de overheid.

Neem contact met ons op

Kijk voor meer informatie en neem contact op via deze pagina.

Pin It on Pinterest

Share This