1.  • Indeplaatsstelling bij overdracht of overname

Indeplaatsstelling bij overdracht of overname 

In het geval de bedrijfsruimte wordt gehuurd en je bent van plan om de horecaonderneming te verkopen dan is het uiteraard van groot belang dat de koper ook de huurrechten overneemt.  

Eerst dien je de verhuurder te verzoeken om met die huuroverdracht in te stemmen. De verhuurder dient binnen een redelijke termijn aan te geven of hij/zij hiermee instemt. 

Indien de verhuurder hier niet vrijwillig mee instemt, is het mogelijk om die huuroverdracht (waarvan de wettelijke definitie ‘indeplaatsstelling’ is) via een gerechtelijke procedure af te dwingen. Hiervoor gelden volgens de wet de navolgende drie vereisten: 

  1. er is sprake van een overdracht van het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf; 
  2. de huurder heeft een zwaarwichtig belang bij de indeplaatsstelling; 
  3. de nieuwe huurder biedt voldoende waarborgen voor volledige nakoming van de huurovereenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering. 

Als aan al deze vereisten is voldaan dan behoort de verhuurder met de indeplaatsstelling in te stemmen, zonder dat de verhuurder allerlei aanvullende voorwaarden/eisen stelt (zoals een hogere huurprijs). 

In het geval de rechter de indeplaatsstelling goedkeurt dan neemt de koper de huurderspositie van de verkoper over. 

Indien je dit traject van een verkoop van de onderneming met de wens om ook de huurrechten over te dragen ingaat, dan is het raadzaam om hierin juridisch te worden geadviseerd. Uiteraard kunnen wij je hierin bijstaan. 

Pin It on Pinterest

Share This