1.  • Huurprijsaanpassing

Huurprijsaanpassing

Welke huurprijs bij aanvang van de huur met de verhuurder wordt overeengekomen is vrij tussen partijen te bepalen. In de meeste gevallen betreft dit een vaste maandelijkse huurprijs. Echter is het ook mogelijk om een omzet afhankelijke huurprijs af te spreken. 

In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat er jaarlijks sprake is van een huurprijsindexering, waardoor de huur jaarlijks iets wordt verhoogd. 

Als de huurovereenkomst lang genoeg heeft geduurd, inhoudende dat de eerste contractuele huurtermijn (in de regel vijf jaar) is verstreken en in de afgelopen vijf jaar geen huurprijsaanpassing (behoudens de jaarlijkse indexering) heeft plaatsgevonden, dan bestaat er het recht op een huurprijsherziening.  

Op basis van de huurprijsherziening is een huurprijsverlaging te verkrijgen in het geval voor soortgelijke huurobjecten de huurprijs (berekend over de afgelopen vijf jaar) duidelijk lager ligt dan wat voor jou op dat moment de geldende huurprijs is. Voor een nadere uitleg over de huurprijsherziening en de stappen waarbij wij hierin kunnen adviseren (waaronder dat een horecamakelaar met wie wij samenwerken kan nagaan of je recht op een huurprijsverlaging hebt) verwijzen wij je naar onze Huurprijscheck. 

Pin It on Pinterest

Share This