1.  • 
  2. Blog
  3.  • Drank- en Horecavergunning toch verleend

Drank- en Horecavergunning toch verleend!

Uitdagende tijden vragen om een andere, creatieve, aanpak, dus besloot een horecaondernemer om ook een slijterij te beginnen. Tot de handhaving op de stoep stond met de mededeling dat er voor een slijterij een Drank- en Horecavergunning vereist is.

De ondernemer staakte hierop gelijk zijn slijterij activiteiten en vroeg  de vergunning aan. Deze werd geweigerd, omdat omwonenden regelmatig over overlast als gevolg van ‘dronken lieden in de buurt’ klaagden. Als er nu op deze locatie ook een slijterij bij zou komen, zou de overlast alleen maar erger worden. Verder kreeg de ondernemer persoonlijk het verwijt van de Burgemeester dat hij zonder vergunning alcoholhoudende drank was gaan verkopen en dat er daardoor een vertrouwensissue was ontstaan.

In het bezwaar wees zijn jurist erop dat de ondernemer eerst overlegd had met de gemeente maar daar kennelijk verkeerde informatie had ontvangen. Ook gaf de jurist aan dat de ondernemer de slijterij direct had gesloten na het bezoek van Handhaving. Tenslotte voerde zij aan dat de vergunning niet op deze manier, vanwege openbare orde -problemen, mag worden geweigerd binnen de Drank- en Horecawet en dat de gestelde overlast niet was onderbouwd.

De bezwaarschriftencommissie ging hierin mee. Binnen de Drank- en Horecawet mag worden gekeken naar de mate van overlast die kan ontstaan bij het verlenen van de vergunning. Dit moet dan worden beoordeeld naar de persoon van de aanvrager en in hoeverre er aanwijzingen zijn dat hij alcoholhoudende drank niet op een verantwoorde manier verstrekt. Er mag niet worden gekeken naar overlast van ‘dronken lui’ in de omgeving in het algemeen, want dat valt onder de APV. In deze situatie had de ondernemer te goeder trouw gehandeld en was hij ook direct gestopt met de slijterij activiteiten toen hij hierop werd aangesproken. Tijdens de hoorzitting erkende de gemeente ook dat hem niets werd verweten. De ondernemer was verder van onbesproken gedrag, dus de weigering vanwege eventuele toename van overlast was onjuist. De overlast was door de gemeente ook niet aangetoond.

Resultaat: de Drank- en Horecavergunning werd alsnog verleend.

Heb je vragen over vergunningen, of heb je hulp of advies nodig bij een vergunning traject? Neem dan contact met ons op! 

Pin It on Pinterest

Share This