1.  • Dossieropbouw

Dossieropbouw

In veel gevallen denk je als werkgever pas aan het opbouwen van een dossier bij ontevredenheid over het gedrag of het functioneren van een werknemer. Maar het opbouwen en bijhouden van een dossier start al direct bij aanvang van het dienstverband. Zodra een werknemer bij jou in dienst treedt, dien je een dossier bij te houden. In dit dossier voeg je de arbeidsovereenkomst en andere belangrijke afspraken tussen jou en jouw werknemer.  

Zorg voor duidelijke afspraken 

Zodra een werknemer bij je in dienst treedt, is het van belang dat je duidelijk maakt welke verwachtingen jij van hem hebt. Zo zorgt een schriftelijke functiebeschrijving ervoor dat een werknemer weet wat je van hem verwacht bij de vervulling van zijn functie. Verwachtingen die jij hebt ten aanzien van het gedrag van jouw werknemer leg je vast in jouw huisregels, huishoudelijk reglement of bijvoorbeeld een personeelsgids. Dat geeft jou later de mogelijkheid om hem aan te spreken op zijn functioneren of gedrag wanneer het niet goed gaat. 

Kom afspraken na en evalueer 

Voer regelmatig een gesprek met jouw werknemer om na te gaan hoe de samenwerking verloopt, of er eventueel zaken zijn waar jij of jouw werknemer tegen aanlopen en of er zaken voor verbetering vatbaar zijn. Op grond van de Horeca CAO dien je minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek te voeren en één keer per jaar een beoordelingsgesprek. Het voeren van een gesprekken is ook belangrijk wanneer je juist tevreden bent over een werknemer. Je kunt samen ontwikkeldoelen behalen en afspraken maken over bijvoorbeeld opleiding of doorgroeimogelijkheden. 

Niet tevreden?  

Ben je niet tevreden over het gedrag of functioneren van jouw werknemer, grijp dan op tijd in. Wacht niet tot het eerstvolgende functionerings- of beoordelingsgesprekmaar plan een extra gesprek in om aan jouw werknemer aan te geven waar je graag verbetering in zou zien. Zorg ervoor dat je de verbeterpunten kunt onderbouwen met voorbeelden. Geef vervolgens aan hoe je het wel graag zou zien. Maak een actieplan met concrete verbeterpunten en een tijdspad waarbinnen je daarvan resultaten wil zien. Zorg ervoor dat je dit schriftelijk vastlegt en evalueer de gemaakte afspraken op regelmatige basis. Het is belangrijk om vertrouwen uit te spreken en tegelijkertijd duidelijk te zijn over de consequenties wanneer verbetering uit blijft.  

Heb je hulp nodig bij het opbouwen van een dossier? Neem vrijblijvend contact op met KHN Advocaten & Juristen!  

Pin It on Pinterest

Share This