1.  • 
  2. Blog
  3.  • De terrassen zijn weer open

De terrassen zijn alweer een tijdje open! Maar hoe zat het ook alweer?

22 jul, 2021

Een terrasje pakken kan gelukkig al weer even, maar daar komt voor een ondernemer ook veel bij kijken. En wat allemaal eigenlijk? In deze blog neemt Yvonne van der Meulen, jurist bij KHN Advocaten & Juristen je mee door de in’s en out’s rondom de verplichtingen wanneer je een terras exploiteert.

Vergunningen

In de meeste gemeenten is voor het exploiteren van een terras een terrasvergunning verplicht, óók als het gaat om een terras op ‘eigen grond’. Daarnaast moet de grond in het bestemmingsplan zijn bestemd ‘ten behoeve van het gebruik als terras’.

Een terras maakt deel uit van de inrichting en hoort daarom ook op de Drank- en Horecavergunning te staan.

Gemeenten geven aan wat de afmetingen van het terras zijn; daarbinnen mogen stoelen en tafels staan, daarbuiten niet. Terrassen sluiten doorgaans eerder dan de inrichting binnen en tijdens de sluitingsuren moet terrasmeubilair worden opgeruimd/binnengezet. Dit zijn voorwaarden die aan de vergunning kunnen worden verbonden.

Bij het bepalen van geluidsoverlast telt in het milieurecht het stemgeluid van bezoekers op het terras NIET mee, tenzij het gaat om een overdekt en/of verwarmd terras of om een binnen terras. Muziek op het terras telt wel mee bij de beoordeling van het geluidsniveau, evenals geluid van eventuele andere apparatuur die op het terras staat.

Terrasoverkappingen, parasols en terrasafscheidingen kunnen ‘bouwwerken’ zijn. Het gaat dan NIET om ‘aard en nagelvast’, maar om een constructies van enige omvang die bedoeld is om ter plaatse te functioneren. Is er sprake van een bouwwerk, dan is er doorgaans een omgevingsvergunning nodig.

Een terras kan druk voor de woon- en leefomgeving opleveren. Bij het verlenen van de terrasvergunning wordt dit getoetst en omwonenden kunnen bezwaar hebben. Doet zich dat in jouw geval voor ga dan in gesprek met de buren of overweeg het inschakelen van een van onze mediators om zo met elkaar tot goede afspraken te kunnen komen. Gemeenten hechten hier doorgaans veel waarde aan en in de praktijk blijkt dat afspraken ook echt wel werken.

Coronabeleid gemeenten

Ten gevolge van de coronamaatregelen hanteren veel gemeenten een afwijkend, soepeler beleid om de horeca tegemoet te komen, waardoor er bijvoorbeeld grotere terrassen mogelijk zijn. Ga in jouw gemeente na of er tijdelijk andere regels zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook beperkende maatregelen van kracht, zoals o.a. de 1,5 meter regel en het hanteren van vaste zitplaatsen. Houd voor de nieuwste maatregelen ook de website van KHN en/of de Rijksoverheid in de gaten.

KHN Advocaten & Juristen staat voor je klaar!

Mocht jij een vergunning niet krijgen, vergunningsvoorwaarden opgelegd krijgen waar jij je twijfels bij hebt of overige vragen hebben, neem dan gerust contact op met de juristen en advocaten van KHN Advocaten & Juristen. Zij kunnen jou hier met raad en daad in bijstaan! Je kunt hen bereiken via het contactformulier op de website.

Pin It on Pinterest

Share This