1.  • Coronahuurkorting

Coronahuurkorting

Afgelopen december heeft de Hoge Raad uitgesproken dat Horecazaken die een huurcontract sloten vóórdat de coronapandemie uitbrak, recht hebben op huurkorting (uitzonderingen daargelaten). Maar hoe maak je nou aanspraak op deze korting? Daar kan KHN Advocaten & Juristen je bij helpen.

De uitspraak in het kort

De Hoge Raad oordeelt dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is. Dit geldt wanneer er sprake is van een huurovereenkomst die vóór 15 maart 2020 is gesloten want dan konden partijen geen rekening houden met de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid. Bij huurovereenkomsten van na 15 maart 2020 dient per geval te worden beoordeeld of er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Bij een beroep op deze onvoorziene omstandigheid kan de rechter de huurovereenkomst aanpassen door (onder andere) de huurprijs te verlagen voor de periode dat er sprake is van omzetverlies.

KHN Advocaten & Juristen zoekt het voor je uit!

Heb jij een huurovereenkomst die gesloten is vóór 15 maart 2020? Dan heb jij wellicht recht op huurkorting. KHN Advocaten & Juristen kan voor jou uitzoeken of je in aanmerking voor huurkorting komt en kan jou vervolgens ook helpen bij de onderhandelingen met jouw verhuurder.

Hoe nu verder?

Geef via dit formulier aan dat je graag wilt laten uitzoeken of jij in aanmerking voor huurkorting. KHN Advocaten & Juristen zal je vervolgens een opdrachtbevestiging per e-mail sturen met daarin een vragenlijst en een verzoek tot het aanleveren van documenten. Nadat de vragenlijst zo volledig mogelijk ingevuld retour is gestuurd zal KHN Advocaten & Juristen aan de slag gaan met het beoordelen van de vragenlijst en het uitbrengen van een eerste advies over de vraag of u recht heeft op een huurkorting en zo ja, een inschatting van de hoogte van deze huurkorting.

Zijn hier kosten aan verbonden?

Ja, voor het beoordelen van de vragenlijst en het uitbrengen van een eerste advies zullen kosten in rekening worden gebracht op basis van ons uurtarief (voor leden €185,- per uur (excl. Btw) en voor niet-leden € 220,- per uur (excl. Btw). Wanneer de vragenlijst volledig en duidelijk is ingevuld, zullen de kosten voor deze initiële beoordeling waarschijnlijk 1 uur bedragen. Hier zal u een voorschot nota voor ontvangen. 

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen ? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op.

Aanvraagformulier voor eerste advies: in aanmerking komen voor mogelijke huurkorting i.v.m. onvoorziene omstandigheid coronapandemie.

Ben jij lid van KHN?

Akkoordverklaring 1

Akkoordverklaring 2

Akkoordverklaring 3

1 + 4 =

Gerelateerde berichten

Eindelijk witte rook bij Hoge Raad: Uitspraak Huurkorting

Eerder vandaag heeft de Hoge Raad eindelijk de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg beantwoord. Daarmee is over een aantal zaken definitief duidelijkheid verschaft. De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met het eerder door de procureur generaal, de adviseur van de Hoge Raad, gegeven advies. Toch zijn er ook een aantal opmerkelijke verschillen. We zetten de belangrijkste dingen kort voor je op een rij.

Advies aan Hoge Raad over coronahuurkorting

Eerder hebben wij aangegeven dat de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland, zich gaat buigen over de vraag of hurende horecaondernemers vanwege de coronapandemie een huurkorting moeten krijgen.

Berekening huurkorting tijdens coronacrisis

Inmiddels worden er steeds meer gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de vraag of een huurder tijdens de coronacrisis recht heeft op een huurkorting en hoe dit moet worden berekend.

Pin It on Pinterest

Share This