1.  • 
  2. Blog
  3.  • Contractenrecht: Wat als je gast/contractspartij een betalingsverplichting niet nakomt?

Contractenrecht: Wat als je gast/contractspartij een betalingsverplichting niet nakomt?

Een gast besluit een dag van te voren de huur van jouw locatie te annuleren. En je hebt hier geen afspraken over gemaakt? Hoe ga je daarmee om? En hoe kun je dit in de toekomst voorkomen? We leggen je graag het belang uit van het gebruik van goede algemene voorwaarden (de UVH). Bij het zaken doen is er bij aanvang vaak sprake van veel vertrouwen. Als er gaandeweg iets mis gaat en de gemaakte afspraken niet duidelijk op papier staan dan kan het mis gaan. Wij raden aan om de gemaakte afspraken duidelijk schriftelijk vast te leggen.

In de horeca is er uiteraard sprake van veel transacties. Hoe groter de opdracht, des te forser het bedrag waar het over gaat. Stel dat een opdrachtgever voor zo’n grote opdracht, bijvoorbeeld voor het afhuren van een locatie voor een bruiloft, een dag van te voren de opdracht annuleert of achteraf de betalingsverplichting niet nakomt? Wat dan? Wat zijn je rechten?

Juist na de recente zeer zware tijden, gezien de coronacrisis, is het goed als dit soort problemen worden voorkomen. Hierbij is ons advies met name om al bij de voordeur duidelijke afspraken op schrift te hebben gemaakt. Als er van te voren niets op papier is gezet over de tussen partijen (bijv. telefonisch) gemaakte afspraken, dan vis je hierbij snel achter het net.

Het is verstandig om de met de opdrachtgever gemaakte afspraken al van te voren (dus bijv. voorafgaand aan de bruiloft of het feest) per e-mail te hebben vastgelegd en hierover ook (per e-mail) de bevestiging van de opdrachtgever te hebben ontvangen. In zo’n e-mail kunnen de kernpunten van de overeenkomst staan.

Uniforme Voorwaarden Horeca

Daarnaast is het raadzaam om als horecaondernemer gebruik te maken van eigen leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden. In deze voorwaarden staan de onderliggende afspraken (de rechten en verplichtingen over en weer). Stuur deze voorwaarden als bijlage bij de e-mail mee. Benoem in de e-mail duidelijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat ook dit door de opdrachtgever per e-mail dient te wordt bevestigd.

Je hoeft voor dit soort leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. KHN heeft speciaal voor de horeca de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld. Deze voorwaarden gelden voor horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven).

In de UVH zijn onderwerpen opgenomen die juist voor horecaondernemers van belang zijn, zoals de verplichtingen om bij een annulering kosten te betalen (zie artikel 9). Ook voor wat betreft andere onderwerpen, bijvoorbeeld voor het geval er tijdens een bruiloft/feest schade aan jouw locatie wordt toegebracht, kan je je via de UVH op een schadevergoedingsverplichting van de opdrachtgever beroepen.

Kortom, om achteraf problemen met opdrachtgevers te voorkomen, is het goed om de afspraken van te voren duidelijk (bijv. per e-mail) te hebben vastgelegd en de UVH-voorwaarden te gebruiken. Stel dat een opdrachtgever zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan kunnen wij je hier uiteraard in bijstaan. Neem contact op met KHN Advocaten en Juristen. We helpen je graag!

Pin It on Pinterest

Share This