1.  • 
  2. Blog
  3.  • Succes HMW: boetes D&H vernietigd door Rechtbank Rotterdam

Succes HMW: boetes D&H vernietigd door Rechtbank Rotterdam

Koningsdag 2018: feestgedruis en veel drukte in een horecastraat in Rotterdam, doordat er veel publiek op de been is. De politie besluit in de middag terplekke de straat volledig af te sluiten voor verkeer: het wordt te onveilig. Gevolg: in de straat ontstaat een onoverzichtelijke situatie. Bezoekers van de terrassen van horecabedrijven ter plaatse denken dat ze nu met hun drankje van het terras af mogen lopen de straat op, want ja, daar rijdt nu toch geen verkeer meer. De politie ziet dit en maakt proces-verbaal op. De horecabedrijven verkopen nu alcoholhoudende drank dat op deze manier buiten het horecabedrijf, dus elders dan terplaatse, wordt genuttigd. En dat is verboden in de Drank- en Horecawet. Gevolg: 3 horecaondernemers worden beboet, ieder voor een bedrag van € 1.360,00.

Waarschuwing

Het handhavingsprotocol in Rotterdam bepaalt dat bij een geconstateerde overtreding eerst een waarschuwing volgt. Daarna volgt bij een tweede constatering pas een boeteoplegging. In dit geval was er vóór Koningsdag alvast per brief door de Burgemeester aan de ondernemers medegedeeld dat zij zich tijdens de komende Koningsdag aan de wettelijke regels moesten houden. Die brief telde als waarschuwing volgens de Burgemeester, dus stap 1 uit het handhavingsprotocol was daarmee gezet. Bij de daadwerkelijke constatering kon daarom direct tot boeteoplegging worden overgegaan. Zo besliste de Burgemeester op het bezwaar in afwijking van de bezwaarcommissie, die het bezwaar gegrond vond, en bleef de boete naar zijn oordeel ‘gewoon’ in stand.

In beroep

KHN Advocaten & Juristen ging namens 2 ondernemers in beroep, en met succes. Op 17 september 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam de beroepen gegrond verklaard en de boeteoplegging ongedaan gemaakt. De Rechtbank vindt (helaas) wel dat in deze situatie de Drank- en Horecawet is overtreden en dat dit verwijtbaar was aan de horecaondernemers. Maar de Burgemeester had hier heel duidelijk niet volgens zijn eigen beleidsregel gehandeld. Een brief voorafgaand aan Koningsdag met de boodschap dat de ondernemers zich aan de wettelijke regels moesten houden, is geen waarschuwing in de zin van de beleidsregel oordeelde de rechtbank. Iedereen moet zich in beginsel namelijk altijd aan de wet houden. Deze brief kon dus onmogelijk als waarschuwing gelden. De Burgemeester had verder niet goed gemotiveerd waarom hij zou mogen afwijken van zijn beleid in deze situatie. En dat maakte ook dat de rechtbank op de andere beroepsgronden verder niet hoefde in te gaan.

Resultaat

beroep grond, een streep door de opgelegde boetes én een proceskostenveroordeling ten laste van de gemeente Rotterdam. En dat is toch even een lichtpuntje in deze barre tijden.

 

Pin It on Pinterest

Share This