1.  • 
  2. Blog
  3.  • Financiering voor horeca-ondernemers, een struggle?

Financiering voor horeca-ondernemers, een struggle?

Een veel gehoorde klacht is dat het voor MKB bedrijven, en horeca exploitanten in het bijzonder, haast onmogelijk is om een bancaire financiering te krijgen. Eerder bleek al uit een rapportage van het CPB (juni 2019), dat de kloof tussen de vraag naar bedrijfsfinancieringen en het aanbod van bancair krediet, nergens anders in Europa zo groot is als in ons land. Bovendien beschikken veel startende ondernemers niet over voldoende eigen middelen of ontbreekt het aan zekerheden, waardoor eventuele kredietaanvragen door banken al snel als een (te) hoog risico worden beoordeeld. Daarbij ligt de horecabranche bij uitstek, onder een vergrootglas bij banken. Het immer hoge percentage bedrijven dat in onze mooie branche failleert is hier de oorzaak van.

Hoe dan wel?


Is het voor (startende) horeca ondernemers dan helemaal onmogelijk om een financiering te krijgen? Navraag bij de grootbanken leert dat er wel degelijk kansen zijn voor horeca ondernemers om hun dromen te verwezenlijken. Belangrijk is dan wel dat een ondernemer bij het indienen van zijn kredietaanvraag goed beslagen ten ijs komt. Daarbij is een doortimmerd bedrijfsplan onontbeerlijk.

Een kredietverstrekker wil graag weten wat u gaat doen en wat uw toegevoegde waarde zal zijn in een bestaande markt. Met andere woorden wat is uw onderscheidend vermogen en waarom zal u succesvol zijn? Om hierin inzicht te verkrijgen dan wel te verschaffen is een goede beschrijving van de bedrijfsplannen en een gedegen marktonderzoek noodzakelijk.

Financiële Onderbouwing

Met het duiden van de bedrijfsplannen en het onderzoeken van de marktruimte ben je er echter nog niet. Een potentiële kredietverstrekker wil heel graag weten of jij in staat bent om je financieringsverplichtingen (rente en aflossingen), jegens hem, na te komen. Hiervoor is het belangrijk dat jij de door jouw beoogde investeringen goed in beeld hebt. Daarnaast zal de kredietverstrekker niet alleen een exploitatiebegroting willen ontvangen maar zeker ook inzage willen hebben in de geldstromen. Een gedegen onderbouwing van de door jouw begrote omzet is daarbij essentieel. Tevens helpt het als je een liquiditeitsprognose opstelt zodat precies inzichtelijk wordt of je gedurende het jaar aan al je betalingsverplichtingen kan voldoen.

Laat je helpen!

Het mag duidelijk zijn dat de kans op kredietverstrekking het grootst is als de commerciële en de financiële aspecten duidelijk voor het voetlicht worden gebracht. Echter niet iedere ondernemer beschikt over de vaardigheden om een doortimmerd bedrijfsplan op te stellen. En dat is niet vreemd. Jij bent immers horeca exploitant en specialist in jouw eigen vakgebied. Belangrijk is dat je dan een partner zoekt die jou daarbij kan helpen.

KHN Advocaten & Juristen is gelieerd aan branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland en beschikt over adviseurs die de horeca van binnen en van buiten kennen. Neem gerust eens contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This