1.  • 
  2. Blog
  3.  • Bezwaar aantekenen tegen een TVL-besluit loont!

Bezwaar aantekenen tegen een TVL-besluit loont! 

16 feb, 2022

KHN Advocaten en Juristen adviseert en staat in deze tijd veel horecaondernemers bij als het gaat om de TVL- en NOW-aanvragen. Zo schreven we eerder dat we TVL hebben gerealiseerd voor een Amsterdamse ondernemer die hier eerst niet voor in aanmerking kwam. Dergelijke subsidies zijn vaak hard nodig om het bedrijf te kunnen behouden. Dat begrijpen we maar al te goed. Daarom kunnen we je bijstaan bij het maken van een bezwaar. We beoordelen de haalbaarheid van een bezwaar tegen een afwijzing en helpen bij het indienen van bezwaar en eventueel beroep bij de rechter namens de ondernemer. En dat loont, zo blijkt maar weer uit de volgende twee praktijkvoorbeelden.

Afwijzing vanwege gewijzigde rechtsvorm

Zo kreeg een ondernemer in de regio Amsterdam een afwijzing op een TVL-aanvraag, omdat zijn onderneming niet voor 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister. De onderneming bestond echter al een aantal jaren, maar was medio 2020 noodgedwongen veranderd van rechtsvorm. De oorspronkelijke vof was omgezet naar een bv en deze bv is pas na 15 maart 2020 ingeschreven. Daarom werd de aanvraag afgewezen. Toch ging het hier om de inschrijving van een rechtspersoon, en niet die van een onderneming, waardoor de ondernemer toch recht had op TVL. Na een uitgebreide onderbouwing met bewijsstukken ging de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mee met dit standpunt. Het resultaat: de ondernemer kan nu alsnog een TVL-aanvraag indienen op basis van de inschrijving van de bv en kan nu alsnog een TVL-subsidie ontvangen.

Afwijzing vanwege SBI-code

Een andere horecaondernemer uit het oosten van het land was het niet eens met de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) waarop de TVL-berekening werd gebaseerd. Op de peildatum stond de ondernemer bij de KvK ingeschreven als café. Op basis van deze SBI-code werd de TVL berekend en toegekend, maar de op de peildatum geregistreerde SBI-code was niet meer actueel. De ondernemer heeft de SBI-code daarom (ná de peildatum) gewijzigd in de juiste code en omschrijving, namelijk die van ‘overige recreatie’. Omdat de wijziging pas na de peildatum was doorgevoerd, baseerde de RVO de berekening op een onjuiste SBI-code en kreeg de ondernemer een veel lagere TVL-subsidie dan hij recht op zou hebben. Tegen twee TVL-beschikkingen hebben we daarom namens de ondernemer bezwaar gemaakt. Aan de hand van omzetgegevens en facturen is vervolgens aangetoond dat de feitelijke bedrijfsactiviteiten aansloten op de categorie overige recreatie en niet op cafés. Wij hebben daarom verzocht de TVL-aanvraag op de juiste SBI-code te baseren.

Ook hier heeft de RVO de bezwaren gegrond verklaard. De TVL zal worden berekend op basis van de goede SBI-code. Hierdoor is het voorlopige subsidiebedrag van de TVL Q2 en Q3 2021 aanzienlijk verhoogd (bij elkaar zo’n €90.000). Op basis van de nieuwe berekening heeft hij te weinig voorschot ontvangen en zal hij binnenkort ruim €70.000 ontvangen. En hier blijft het zeer waarschijnlijk niet bij, want de gewijzigde SBI-code zal ook doorgevoerd moeten worden in de andere kwartalen waarin recht is op TVL.

Neem contact met ons op

Verkeer jij in dezelfde situatie als één van deze ondernemers, of heb je ander juridisch advies nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met KHN Advocaten & Juristen. Ons team werkt nauw samen met KHN om voor jou het beste resultaat te behalen. Neem contact op met KHN Advocaten en Juristen en samen kijken we of we ook voor jou bezwaar kunnen indienen tegen een beslissing van de overheid.

Kijk hier voor meer informatie en neem contact op via deze pagina.

Pin It on Pinterest

Share This