1.  • Bestuursrecht
KHN Advocaten & Juristen advocaten en juristen gespecialiseerd in vastgoed- en huurrecht

Bestuursrecht

KHN Advocaten & Juristen; juristen gespecialiseerd in bestuursrecht

De regeldruk in Nederland is groot. De eisen en regels die de overheid stelt aan ondernemers zijn complex en talrijk.

Als ondernemer loopt u regelmatig tegen situaties aan waarvan onduidelijk is wat nu de uw rechten en plichten zijn. Zoals:

  • Welke vergunningen zijn er nodig, en welke voorschriften kunnen daarin worden opgenomen?
  • Tot hoever reikt de verantwoordelijkheid voor het houden aan de coronaregels?
  • Hoe zit het met geluidsnormen, geurnormen en is er mogelijk andere overlast?
  • Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid als ondernemer voor de veiligheid op straat?
  • Mag een luifel nu wel of niet boven het terras?
  • Wie of wat bepaalt eigenlijk welk type horecabedrijf u mag uitoefenen in het bedrijfspand dat u in gebruik hebt?
  • Wat zijn de tijden waarop het bedrijf geopend mag zijn?
  • En moet u dan altijd zelf in de zaak aanwezig zijn?
  • Welke gevolgen heeft de nieuwe Omgevingswet voor u?
  • Heeft u recht op een schadevergoeding als een toegangsweg door de overheid afgesloten wordt?

Vind in dit woud van regels maar eens uw weg…. En als alles eenmaal is uitgezocht blijkt er toch iets net niet te kloppen, de buren hebben ineens klachten en de overheid besluit te gaan handhaven. Kan dat zo maar en wat valt daar dan tegen te doen?

KHN Advocaten & Juristen kan u inhoudelijk adviseren over de relevante wetgeving en begeleiden bij o.a. de aanvraag van vergunningen. Wij kunnen u juridisch ondersteunen bij besluiten van de overheid en hiertegen namens u bezwaar- en beroepsprocedures voeren.

Indien er conflicten zijn ontstaan, kunnen wij u met raad en daad bijstaan. We kunnen u adviseren, maar ook ondersteunen bij gesprekken en overleggen met de overheid. We helpen u daar waar mogelijk met praktische oplossingen voor uw situatie, zodat u zich weer kunt bezig houden met datgene waar uw passie ligt; ondernemen.

Advies

KHN Advocaten & Juristen is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het bestuursrecht en kunnen u op een eerlijke en eigen wijze, snel en efficiënt een oplossing op maat bieden. Een advies als het kan, een procedure als het moet.

 

Voor vragen op het gebied van bestuursrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vrijblijvend bestuursrechtelijk advies

Ben je lid van KHN?

1 + 1 =

Pin It on Pinterest

Share This