1.  • 
  2. Blog
  3.  • Best practices bestuursrecht | Bedrijfssluiting

Wat te doen bij een bedrijfssluiting? 

Veel horecaondernemers benaderen ons met de vraag of er iets te doen is tegen een sluiting van hun bedrijf vanwege overlastproblemen en/of overtreding van wet- en regelgeving. Zo’n sluiting van het bedrijf is vanuit de overheid vaak bedoeld om ‘de loop’ eruit te halen, als het gaat om verboden criminele activiteiten (bijvoorbeeld drugshandel of illegale prostitutie). Een andere reden kan zijn dat een horecabedrijf overlast geeft en de woon- en leefomgeving daardoor onder druk komt te staan, of zelfin gevaar komt. Wat doe je in zo’n situatie? KHN Advocaten & Juristen legt het uit. 

Voldoet de maatregel? 

Allereerst loont het om na te gaan of deze maatregel op de goede wettelijke grondslag is gebaseerd en of deze ook door het juiste bestuursorgaan is opgelegd Over het algemeen genomen is dat de burgemeester. 

Daarnaast is van belang om na te gaan of de opgelegde sluitingsmaatregel in lijn is met het handhavingsbeleid, als dat in de betreffende gemeente voorhanden is. Is dit geval zo ernstig dat direct een sluiting kan worden opgelegd? Of had er eerst een waarschuwing, of een andere (lichtere) maatregel moeten worden opgelegd? 

Plan van aanpak 

Verder is inzicht in de bestuurlijke rapportages van politie en/of toezichthouders noodzakelijk om te kunnen doorgronden wat er nu speelt en welke praktische oplossing er mogelijk is. Zo loont het ook om met een plan van aanpak te komen, waarin je als ondernemer zelf aangeeft welke maatregelen je gaat treffen of welke aanpassingen je gaat doen in jouw bedrijfsvoering om herhaling te voorkomen als het bedrijf weer open kan. In de praktijk zien we dat het overleggen van een plan van aanpak echt positief bijdraagt aan het gesprek met de gemeente en ook soms als voorwaarde wordt gesteld aan een eventuele heropening. 

Advies nodig? 

Wil je advies over de juistheid van een aan jou opgelegde bedrijfssluiting? Of wil je dat we met jou meedenken over een plan van aanpak dat mogelijk kan bijdragen aan een heropening? Neem dan contact met ons op! 

Pin It on Pinterest

Share This