1.  • 
  2. Blog
  3.  • Best practices arbeidsrecht | Ontslag

Best practices arbeidsrecht | Ontslag

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 

De afweging waar veel ondernemers zich in deze tijd voor gesteld zien is de volgende: Ga ik NOW aanvragen, of toch maar reorganiseren?  

Het is geen eenvoudige keuze en de bedrijfsmatige en financiële impact moet op voorhand goed in kaart gebracht worden. Daarvoor heb je én een goede arbeidsrechtspecialist nodig, én een goede boekhouder of accountant.  

Aanvragen NOW

In geval van de aanvraag van de NOW, dient een berekening gemaakt te worden van de vermoedelijke aanspraak op subsidie. Hoe verhoudt zich dit tot de totale personeelskosten? De NOW subsidie dekt niet 100% van de kosten. Voordeel is wel – en dat is ook het doel van de NOW – dat je daarmee je personeel voor je bedrijf behoudt.  

Reorganisatie 

Een reorganisatie brengt ook kosten met zich mee. De opzegtermijn moet in acht genomen worden en werknemers kunnen in beginsel aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding. Een en ander is mede afhankelijk van welke medewerkers voor ontslag worden voorgedragen. Hierop heb je zelf maar beperkte invloed, omdat de volgorde voor het ontslag wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Een totaaloverzicht van de kosten van een reorganisatie kan helpen om een verantwoorde keuze te maken. Een arbeidsrechtspecialist kan helpen bij het uitwerken van de mogelijkheden, het bepalen van de ontslagvolgorde en de voorbereiding van een eventuele ontslagaanvraag bij het UWV.  

Betrokken partijen 

Een belangrijk aspect in dit traject is het betrekken van de OR of de Personeelsvertegenwoordiging. In het geval dat een NOW aanvraag is goedgekeurd, dient de OR hierover geïnformeerd te worden. Indien er een voornemen is tot reorganisatie, heeft de OR adviesrecht. In het geval dat er eerder aanspraak is gemaakt op de NOW, dan dient de OR ook meegenomen te worden in de impact van een eventuele reorganisatie op de subsidieverlening. Er moet ook een goede (financiële) onderbouwing van de NOW als (onvoldoende) alternatief voor een reorganisatie gegeven kunnen worden.  

Vaststellingsovereenkomst 

Onze ervaring leert, dat wanneer een eventueel noodzakelijk ontslag goed is voorbereid en volgens de wettelijke regels wordt ingezet, medewerkers veelal ook bereid zijn om in te stemmen met een beëindiging van hun dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst. In dat geval hoeft er geen inhoudelijke ontslagprocedure via UWV ingezet te worden.  

Meer informatie 

Lees hier meer over deze en andere vormen van ontslag. Heb je een vraag of wil je vrijblijvend arbeidsrechtadvies? Neem dan contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This