1.  • 
  2. Blog
  3.  • Best practices arbeidsrecht | Mediation

Conflict met een medewerker 

Ik dacht eerst: Mediation? Wat moet ik met een mediator aan tafel? Maar achteraf ben ik wel blij dat ik dit toch heb doorgezet, ondanks mijn scepsis, want het bleek ontzettend effectief en voorkwam een juridische procedure.”  

Regelmatig krijgen wij zaken binnen van ondernemers die om welke reden dan ook, een conflict hebben met één van hun medewerkers. De laatste tijd ontstaan er vooral conflicten omdat het werk nu anders ingericht moet worden als gevolg van de corona maatregelen. Daar komt dan bij dat nagenoeg iedereen als gevolg van de maatregelen meer stress ervaart. Een escalatie ligt dan op de loer en tegelijkertijd dreigt het risico van een eventuele ziekmelding. Of, erger nog, die heeft al plaats gevonden.  

KHN Advocaten & Juristen; specialist op het gebied van Mediation 

Een arbeidsrechtspecialist van KHN Advocaten & Juristen onderzoekt met jou de mogelijkheden om een conflict op te lossen. Daarbij kan gedacht worden aan: 

  • Heeft de werknemer huisregels of andere gedragsvoorschriften overtreden, of zich verwijtbaar gedragen? Dan zou een officiële waarschuwing te overwegen zijn, om op die manier de medewerker tot de orde te roepen en tegelijkertijd een dossier op te bouwen. Indien herhaling van ongewenst gedrag of overtreding van (huis)regels plaatsvindt, dan kan er mogelijk worden toegewerkt naar een ontslag via de kantonrechter.  
  • Indien er al een escalatie heeft plaatsgevonden, kan overwogen worden om een mediator in te zetten om het voorval, onder begeleiding van een onafhankelijke derde, uit te praten en met elkaar (werk)afspraken te maken over hoe herhaling voorkomen kan worden. Afhankelijk van de ernst van het conflict en de impact hiervan op de werkverhouding, kan ook een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden via een mediator besproken worden.  
  • Indien mediation niet tot een oplossing leidt en het conflict duurt voort, kan onderzocht worden of het dienstverband op grond van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie via de kantonrechter ontbonden kan worden.  
  • In het geval dat de medewerker zich na een conflict op de werkvloer heeft ziekgemeld, dient eerst een Arboarts ingeschakeld te worden om te beoordelen of er sprake is van medische arbeidsongeschiktheid, of dat er uitsluitend sprake is van een arbeidsconflict. De Arboarts zal dan een advies geven over de re-integratie en of het verstandig is om met elkaar in gesprek te gaan over het conflict. Ook kan via de Arboarts de inzet van een mediator geadviseerd worden.  

Omdat KHN Advocaten & Juristen zelf ook mediators in dienst heeft, kan al direct bij aanvang van het dossier bekeken worden welke strategie het beste aansluit op de situatie en wenselijke uitkomsten: de weg via mediation of de juridische weg? In de meeste gevallen leidt een conflict tot een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Waar dit niet mogelijk blijkt, volgt doorgaans na verdere dossieropbouw een ontbindingsprocedure via de kantonrechter.   

Heb jij ook een arbeidsconflict welke opgelost zou kunnen worden met mediation? 

Wil je weten of een kwestie zich leent voor mediation of meer informatie over mediation ontvangen? Neem dan contact met ons op! 

Pin It on Pinterest

Share This