1.  • 
  2. Blog
  3.  • Berekening huurkorting tijdens coronacrisis

Berekening huurkorting tijdens coronacrisis

Let op: Dit artikel betreft de situatie tot en met mei 2020. In de rechtspraak is dit onderwerp volop in ontwikkeling, waarbij er later door de rechter ook andere berekeningsmethoden zijn toegepast. Wij verwijzen je hiervoor onder meer naar het artikel ‘Advies aan Hoge Raad over coronahuurkorting‘.

Inmiddels worden er steeds meer gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de vraag of een huurder tijdens de coronacrisis recht heeft op een huurkorting en hoe dit moet worden berekend. Hierover zijn ook vragen aan de Hoge Raad (de hoogste gerechtelijke instantie in Nederland) gesteld. Als die vragen worden beantwoord, zullen wij je hierover berichten.

Tot nu toe geldt als rode draad dat in het geval een hurende horecaondernemer door de coronacrisis, ook rekening houdende met de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), duidelijk schade (omzetverlies) lijdt, er recht op huurkorting bestaat. Hierover is geoordeeld dat er dan sprake is van een gebrek en/of onvoorziene omstandigheden. Veel rechters vinden dat de lasten gelijkelijk tussen huurder en verhuurder dienen te worden gedeeld. Qua hoogte van de huurkorting passen rechters tot nu toe verschillende berekeningsmethodes toe:

1. 50% korting tijdens de sluitingsperiode (en 25% tijdens maatregel sluiting om 22:00 uur)

Wij behaalden het eerste landelijke vonnis in een bodemprocedure over dit onderwerp. Hierbij kwam de rechter bij een restaurant/café tot de volgende huurkorting:

  • 50% tijdens de sluitingsperiode
  • 25% tijdens de periode dat de horeca dagelijks om 22:00 uur moest sluiten

2. Huurkorting betreft de helft van het percentage omzetverlies

Vervolgens volgden er meer vonnissen over dit onderwerp, waarbij verschillende rechters de volgende formule voor de huurkorting hebben aangehouden:

  • Huurkorting = de helft van het percentage omzetverlies

Uiteindelijk zal de jurisprudentie verder uitwijzen welke berekening de vaste methode gaat worden. Daarbij geldt ook dat er nog meer duidelijkheid behoort te komen op welke wijze de tegemoetkoming via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) bij de berekening van de huurkorting een rol dient te spelen. Het is mogelijk dat die bij de bovenstaande 2e berekeningsmethode bij de omzet tijdens de coronacrisis dient te worden opgeteld.

Bovenstaande 2 verschillende berekeningsmethoden kunnen jou een idee geven aan welke huurkorting je in jouw situatie kan denken. Aangezien specifieke omstandigheden van de situatie invloed kunnen hebben op de vraag of, en hoeveel huurkorting er tijdens de coronacrisis behoort te zijn, is het raadzaam om de vraag of je recht op een huurkorting hebt (en wat de hoogte hiervan is) bij één van onze advocaten/juristen neer te leggen. Namens veel horecaondernemers hebben wij verhuurders (waarvan verschillende tot dan toe zeer star waren) aangeschreven, inclusief een onderbouwing van de feitelijke (financiële) gegevens en verwijzing naar de jurisprudentie, en daarmee alsnog een huurkorting gerealiseerd, zonder dat een gerechtelijke procedure vereist was. Wij helpen je graag verder!

Pin It on Pinterest

Share This