Begin deze maand is een nieuwe horeca CAO tot stand gekomen. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet.

De nieuwe horeca CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard. Wat betekent dat op dit moment alleen leden van KHN verplicht zijn om deze te volgen. Deze CAO kent een ‘minimumkarakter’ en dit betekent dat er alleen ten gunste van de medewerker mag worden afgeweken van de bepalingen uit de CAO.

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN verzoeken het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de CAO algemeen verbindend te verklaren. Als de CAO algemeen verbindend verklaard wordt, is deze in principe automatisch van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten binnen de horeca (dus ook op de arbeidsovereenkomst die worden overeengekomen door horecaondernemers die geen lid zijn van KHN).

Voldoen jouw contracten nog aan alle regelgeving? Vraag naar de Quickscan contracten waarin we je een advies geven over eventueel te verbeteren punten. Neem via dit formulier contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This