1.  • Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst 

De huur van een horecabedrijfsruimte kan op drie verschillende manieren eindigen: 

  1. Met wederzijds goedvinden 
  2. Ontbinding
  3. Huuropzegging  

Met wederzijds goedvinden 

Partijen kunnen altijd in gezamenlijk overleg afspreken dat de huur eindigt. 

Ontbinding       

Voor wat betreft de ontbinding van de huurovereenkomst bestaat weinig ruimte. Voor de verhuurder bestaat deze mogelijkheid pas als de huurder zich overduidelijk niet als goed huurder gedraagt, bijvoorbeeld doordat er een huurachterstand van drie maanden of meer bestaat (zonder dat daar een gegrond verweer tegenover staat). Een andere zeer uitzonderlijke ontbindingsgrond (voor beide partijen) is bijvoorbeeld als het gehuurde door een brand of iets dergelijks vergaat.  

Opzegging 

Een huuropzegging kan slechts tegen het einde van een huurtermijn worden gedaan met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één jaar. Indien de huurovereenkomst inmiddels voor onbepaalde termijn geldt dan geldt slechts de opzeggingstermijn. De opzeggingsbrief moet aangetekend of per deurwaardersexploot worden verstuurd en de opzeggingsgrond vermelden. 

De verhuurder kan slechts op basis van een wettelijke opzeggingsgrond de huur opzeggen. Dit betreft bijvoorbeeld de situatie dat er sprake is van dringend eigen gebruik. 

Indien je niet instemt met een huuropzegging of ontbinding van de verhuurder dan dient de verhuurder voor de door hem/haar gewenste huurbeëindiging een gerechtelijke procedure te starten. Het is de rechter die uiteindelijk oordeelt of (op basis van een ontbinding dan wel opzegging) de huur eindigt. Zo lang er geen onherroepelijk vonnis van de rechter is, waaruit blijkt dat de huur eindigt, loopt de huur gewoon door.  

Als je als huurder de huur op een correcte wijze hebt opgezegd is er geen gerechtelijke procedure nodig. In dat geval eindigt de huur tegen de opgezegde datum en dien je het gehuurde op laatstgenoemde datum leeg en in goede staat achter te laten (tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt). 

Indien je vragen over een huurbeëinding hebt of indien je bijvoorbeeld een huuropzeggingsbrief op de deurmat hebt ontvangen, kunnen wij je uiteraard juridisch bijstaan. 

Pin It on Pinterest

Share This