1.  • Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Er zijn verschillende factoren die een belangrijke rol spelen bij de keuze om een bedrijf te kopen en over te nemen. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt door een ondernemingsplan op te stellen.  

De informatie die mogelijk van de verkoper is ontvangen vormt de basis van het ondernemingsplan. Het belangrijkste doel van een ondernemingsplan is het maken van een afgewogen beslissing. Factoren die een rol spelen zijn: 

  • Ben je als persoon geschikt om dit bedrijf over te nemen? Het gaat hier dus om je ondernemerskwaliteiten en de kennis en ervaring die je meeneemt;  
  • Hoe de markt en de toekomstverwachting eruitzien. In de Branche-informatie vind je bruikbare informatie over de markt. Andere geschikte informatiebronnen zijn jaarverslagen en publicaties, verkoopbrochures en product catalogi, vaktijdschriften en vakbeurzen, KHN, (markt)onderzoekbureaus en databanken. 
  • De financiële haalbaarheid: de mogelijkheden van financiering, de winstverwachting en de toekomstige inkomenspositie. 

Een aantal tips bij het opstellen van een ondernemingsplan voor het overnemen van een bedrijf: 

  • Kijk goed naar de sterktes en zwaktes van de onderneming, maar ook naar die van jezelf als ondernemer. Kijk naar kansen en bedreigingen voor de relevante markt, nationale (of internationale) ontwikkelingen en hoe deze invloed hebben op het succes van je bedrijf. 
  • Maak bij het opstellen van een ondernemingsplan eventueel gebruik van het format van de toekomstige financier. 
  • Er zullen veel vragen bij je opkomen. Ga daarom zoveel mogelijk in gesprek met klanten, leveranciers, concurrenten en luister, kijk en voel. 
  • Maak duidelijke vervolgafspraken met de verkoper zodat je zeker alle informatie krijgt die je zoekt. 
  • Zoek in het Handelsregister meer informatie, zoals een uittreksel en jaarcijfers (als het om een rechtspersoon gaat). 
  • Wanneer de onderneming in een huurpand is gevestigd ga dan tijdig in gesprek met de verhuurder en onderzoek wat de mogelijkheden om het bestaande huurcontract van de koper/ huurder over te nemen. Dit kan je een flinke besparing opleveren. Lees hier meer over indeplaatsstelling.

Pin It on Pinterest

Share This