1.  • Bedrijfsbeëindiging

Bedrijfsbeëindiging

De coronacrisis treft veel bedrijven in hun bestaan. Het kan goed zijn dat jouw onderneming extra last heeft van de (financiële) gevolgen van COVID-19. In jouw bedrijf staan de winstmarges misschien al zwaar onder druk. En bouw je te weinig reserves op om je bedrijf overeind te houden. Blijven de vooruitzichten somber, stapelen de schulden zich op en blijft een financieel herstel uit? Dan komt de beslissing om te stoppen heel dichtbij. 

Maak je administratie op orde 

Stoppen met je bedrijf? Dan krijg je als ondernemer te maken met verschillende instanties. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, KVK, de gemeente en het UWV. Voor een goede afwikkeling bij deze organisaties is een nauwkeurige administratie nodig. Iedere ondernemer is verplicht om een deugdelijke administratie te voeren, naar aard en omvang van zijn bedrijf. Het verwaarlozen van je administratie kan je later duur komen te staan. Bij een eventueel faillissement of een schuldsaneringstraject houdt de rechter daar rekening mee. Voor het op orde brengen van je administratie kun je hulp krijgen via een hulpinstantie en kunnen samen de geschatte exploitatiecijfers op een rij worden gezet. Samen met een adviseur kan alles dan nog eens doorgerekend worden, waaronder de originele exploitatieprognose 2020 in vergelijking met de aangepaste exploitatieprognose over 2020 (rekening houdend met de coronamaatregelen).  

Aan de slag met hulp 

Samen met een adviseur kan vervolgens een liquiditeitsbegroting worden gemaakt. Zo wordt de ernst van de situatie in cijfers inzichtelijk. 

Schulden regelen 

Wanneer er een onoplosbare schuldenlast is opgebouwd dan volgt een wettelijk WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of een faillissement. 

Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord  (WHOA) kun je een faillissement voorkomen. 

Ga op zoek naar regelingen 

Wanneer je je bedrijf moet beëindigen kan je voor financiële ondersteuning een beroep doen om het besluit bijstandverlening (Bbz) en in verband met de leeftijd wellicht ook een beroep doen op de IOAZ-regeling, een recht op aanvulling tot het bijstandsniveau na bedrijfsbeëindiging. Voor beide regelingen geldt dat je hiervoor een aanvraag moet doen voordat het bedrijf stopt. 

De afronding 

Nadat de administratie op orde is gebracht en een (afbetalings)regeling met de schuldeisers is getroffen moeten de bedrijfsverzekeringen, vergunningen, telefoonnummers en abonnementen en de lopende contracten worden beëindigd.  

Vervolgens zal jij je wellicht als werkzoekende bij het UWV moeten inschrijven. 

Pin It on Pinterest

Share This