1.  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Naast de afspraken die in een overeenkomst zelf zijn overeengekomen, is het mogelijk om aanvullende, meer gedetailleerde afspraken overeen te komen in de algemene voorwaarden.  De regels uit de algemene voorwaarde worden ook wel ‘de kleine lettertjes genoemd’.  

Waarom worden veelal algemene voorwaarden overeengekomen? Wanneer zijn deze van toepassing en waar dien je op te letten?  
Wanneer je vaker soortgelijke overeenkomsten met andere partijen sluit, is het verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. In deze algemene voorwaarden regel je zaken ten aanzien van bijvoorbeeld de levering, betaling, beëindiging van de overeenkomst, aansprakelijkheid en garantietermijnen. Door dergelijke afspraken in de algemene voorwaarden vast te leggen, kun je deze regels eenvoudig op al jouw overeenkomsten van toepassing verklaren.  

Binnen de horeca heeft KHN de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca opgesteld (UVH). Deze voorwaarden zijn speciaal voor horecabedrijven opgesteld en kun je gebruiken op de overeenkomsten die je aangaat met jouw gasten.  

Algemene voorwaarden kun je op jouw overeenkomst toepassen door naar de voorwaarden te verwijzen in de overeenkomst zelf of in de offerte. Daarnaast dient de andere partij ook daadwerkelijk kennis hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Zorg er dus voor dat je kunt aantonen dat je de algemene voorwaarden ter hand heeft gesteld of dat deze als bijlage in de e-mail zijn meegestuurd. In de praktijk wordt er vaak voor gekozen om de algemene voorwaarden bijvoorbeeld te mailen bij de offerte of bijvoorbeeld op de achterkant van de offerte op te nemen. Ook wordt veelal bij een online boeking gevraagd aan de gast om de voorwaarden expliciet te accepteren.  

Een leverancier waar je een contract mee aangaat, maakt veelal ook gebruik van algemene voorwaarden. Zorg er voor dat je bij zakelijke overeenkomsten niet beiden naar jouw eigen algemene voorwaarden verwijst. In zo’n geval ontstaat er vaak discussie over welke voorwaarde juridisch van toepassing zijn 

Je doet er verstandig aan om vooraf niet alleen kennis te nemen van de afspraken die je in de overeenkomst met elkaar maakt, maar ook van de inhoud van de algemene voorwaarden. Als je ervoor zorgt dat je vooraf goed op de hoogte bent van de inhoud van zowel jouw overeenkomst als op de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, kunt je voorkomen dat je later voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Heb je hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden of wil je je laten adviseren over de inhoud van algemene voorwaarden die aan jou zijn voorgelegd? Neem dan vrijblijvend contact op met KHN Advocaten & Juristen.  

Pin It on Pinterest

Share This